منوی دسته بندی

علی محمد زاده

۱-سرگروه درسی منطقه
۲-مدرس میانی برنامه ملی مهراد
۳-مدرس میانی طرح ملی شهید همت
۴-آموزگار نمونه کشوری گروه آموزشی گاما در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۵- عضو تیم سنجش تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
۶- رابط ارزشیابی کیفی توصیفی استان در منطقه
۷- مدرس کارگاه های بررسی کتب ریاضی و فارسی در منطقه

علی محمد زاده

۱-سرگروه درسی منطقه
۲-مدرس میانی برنامه ملی مهراد
۳-مدرس میانی طرح ملی شهید همت
۴-آموزگار نمونه کشوری گروه آموزشی گاما در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۵- عضو تیم سنجش تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
۶- رابط ارزشیابی کیفی توصیفی استان در منطقه
۷- مدرس کارگاه های بررسی کتب ریاضی و فارسی در منطقه

میخوای مستقیم با استاد در ارتباط باشی؟!

مشاهده نمونه تدریس استاد علی محمد زاده

دوست داری کلاس استاد علی محمد زاده رو تجربه کنی؟!

مشاهده نمونه تدریس استاد علی محمد زاده

دوست داری کلاس استاد علی محمد زاده رو تجربه کنی؟!

دوره های آموزشی استاد محمد زاده

پوزش ! هنوز دوره آموزشی برای مشاهده وجود ندارد !

محصولات مرتبط

پوزش ! هنوز محصولی برای خرید وجود ندارد !